Обществени Институции


Кметство село Оксиково- води началото си от 1912г.


Народно читалище „Съединение”-с Председател Здравко Радков Джиджов.

с

Интернет зала и библиотекаОУ " Димитър Благоев"-води началото си от 1924 г.
" Българска Божия Църква"-с.Осиково.води началото си от 1993г.


Джамийското настоятелство е закрито със запвед на главния мюфтия на гр. Смолян през 2009г.