Производство на Осиково

В село Осиково жителите правят много продукти от техни труд и обичай.

От гората събират пачакрак и други гъби за продаване.

 

 

Според обичаите правят такиви занаяти.