Обществени Институции


Кметство село Оксиково- води началото си от 1912г.


Народно читалище „Съединение”-с...

Живот в Осиково

Осиково е средно голямо село в община Девин. Намира се в Родопите,от там се виждат много красиви гледки и панорами...

Богата История

Осиково води началото си от времето на тракийските царства. Няма съмнения за това, защото в селото ни е изкарана...

География на Района

Село Осиково се намира в централната  северна част на" западните Родопи" по поречието на река „Въча”. В...

Хубавата Природа

Селото

 

Извор...

Традиции и Обичаи

Всяка година в края на февруари началото на март се отбелязва народния обичай „Мешкяре." Характерно за...

Нашата Борба

Cело Осиково е пълно с работливи Българи , които работят всеки ден, за да направят живота по-добър за себе си...

Изграждане на "Беседка с Барбекю" и Чешма

В село Осиково е изградена...

<< previous | next >>