Изграждане на "Беседка с Барбекю" и Чешма

27.05.2013 / 17:35:00

В село Осиково е изградена масивна Беседка с каменна зидария,  камина и  детска площадка по проект "Осиково- Чисто и приветливо" , също така е изградена и Чешма, на която ще бъдат поставени два воденични камъка  ,като паметници на нашето културно и историческо наследство. В реката на Осиково има още три воденици с по два воденични камъка. Тези се поставят за да се съхранят и запазят за поколенията напред ,  да помнят ,че Осиково съществува до днес благодарение и на тях. Тези камъни са  служили на населението на Осиково в производството на брашно, с което са се изхранвали нашите деди десетилетия наред в миналото ни  до 1958 г.